วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553

Bangkok Fashion City Extravaganza 2004

Bangkok Fashion City Extravaganza 2004 - the first grandest spectacular fashion show and carnival - will transform
Sukhumvit Road, the city's high street, into a 'fashion street' for celebrating The Grand Opening Of Bangkok
Fashion City.
The stunningly magnificent fashion parade in "Bangkok Fashion City Extravaganza 2004" event, to be held on
February 15, 2004, will move along the fashion street, starting from the National Stadium with the opening
ceremony at Discovery Plaza, Siam Discovery Center, to Rajprasong Intersection, then along Sukhumvit Road
and ending with the Grand Finale at The Emporium Shopping Complex.
Events date 15-Feb-2004
Compact Camera CANNON G5 and some from film camera Nikon F5

เมื่อปี 2004 ตอนนั้นกล้องหลักที่ผมใช้เป็นงานเป็นการจะเป็นกล้องฟิล์ม ที่มาลงส่วนมากจะมาจากกล้องคอมแพค CANNON G5 บางส่วนจากกล้องฟิล์ม